Малчин өрхөд тэжээлийн тусламж үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай А/175