Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай А/316