Малын сэг зэмийг устгах, халдваргүйжүүлэх, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах тухай