Малын шимэгчтэх өвчнөөс сэргийлэх, сэг зэм устгах, орчны цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай А/67