Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай