Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай А/161