Мал, амьтны шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай