Мал амьтны шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх болон халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай А/160