“Монгол түмний мэнд” нэвтрүүлэгт оролцох тухай А/01