Монгол цэргийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/131