Насан туршын боловсролын төвд комьютер, принтер нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай