Нийгмийн бодлогын хэлтэс

КАЗБЕКИЙН БЕКЖАН

Боловсрол

1987-1997 онд Өлгий сумын 3-р дунд сургууль

1997-2001 онд Монгол Улсын багшийн Их Сургууль

2007 онд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агенлаг Удирдлагын академийг нутгийн удирдлагын менежер мэргэжлээр тус тус төгссөн.

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2002-2016 онд Өлгий сумын ерөнхий боловсролын б дугаар бүрэн дунд сургуульд газарзүйн багш

2016 оноос Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.