Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний “СУАТ” ХХК-д тусгай зориулалтын “пикап” машин нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай