НИЙТ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 1 дүгээр сарын 1-нээс 2 дугаар сарын 10-ныг хүртэл аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст Е-баланс программаар илгээхийг мэдэгдэж байна. Хуульд заасан хугацаанд тайлангаа илгээх үүргээ биелүүлээгүй холбогдох албан тушаалтан, хуулийн этгээдийг Зөрчлийн тухай хуулийн 11.18 дугаар зүйлийн 1.25 дахь заалтын дагуу тус тус торгож хариуцлага хүлээлгэх болно.

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

You May Also Like