Ногооннуур сумын Чихтэй багт үүрэн аолбооны сүлжээ нэвтрүүлэх барилга байгууламжийн ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/958