Нэгдсэн эмнэлгийн гэмтлийн тасагт Багаж, хэрэгсэл нийлүүлэх ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай