Нэгдсэн эмнэлгийн лорын тасагт багаж, хэрэгсэл хүлээн авах комисс байгуулах тухай