Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасгийн багаж хэрэгсэл хүлээн авах зомисс байгуулах тухай А/977