Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасгийн багаж хэрэгсэл хүлээн авах комисс байгуулах тухай