Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай А/290