Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зарим арга хэмжээний тухай