Онцгой байдлын газрын шалган нэвтрүүлэх байрны барилгын ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/695