Сагсай сумын Даян багийн Сонгинот, Хар ямаатын зуслангийн замын засварын ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/664