Сагсай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын өрөөнд хатуу эдлэл нийлүүлэх ажил, Сагсай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд ширээ сандал нийлүүлэх ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/568