Сагсай сумын спорт заалны засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/971