Сагсай сумын төвд баригдсан “Сагсай Энэрэл” Төрийн бус байгууллагын 30 хүүхдийн дотуур байрны барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай