Сагсай сумын 80 хүүхдийн дотуур байрны их засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай