Согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн ажиллах цагийн хуваарийг шинэчлэн тогтоох тухай А/65