Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр хориглох тухай А/626