Соёлын хэлтсийн бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай А/903