Сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-т заасныг тус тус үндэслэн гүйцэтгэх 13 албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Бүртгэл: 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ний өдрийн 09:00 цагаас 2022 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 17:00 цагийн хооронд цахимаар хийгдэнэ.

(Баримт бичгийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг бүртгүүлэгч хариуцна)

Шалгалт: 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр хуваарийн дагуу аймгийн ЗДТГ-т болно.

Дараах линк руу орж бүртгүүлнэ үү

БҮРТГҮҮЛЭХ

You May Also Like