Сумын татварын байцаагч нарыг унаажуулах мотоцикль нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай