Сумын эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Улаанхус, Цэнгэл, Дэлүүн сум /нийлүүлэх багц-3 ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай