Сумын эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Улаанхус, Цэнгэл, Дэлүүн сум/ нийлүүлэх багц-2 ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/955