Сумын эрүүл мэндийн төв, Сум дундын эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Улаанхус, Цэнгэл, Дэлүүн сум/ нийлүүлэх багц-3 ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/976