Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Булган сум, 2 дугаар сургууль/ ажлын Цахим дэлгүүрээс ухаалаг самбар, зөөврийн компьютер худалдан авах, Багц-1″-ийг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/264