Тарваган тахал өвчний хяналт, сэргийлэлтйн арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/01