Толбо сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны засварын ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/696