Толбо сумын Сургуулийн дотуур байрны зөөлөн эдлэл хүлээн авах комисс байгуулах тухай