Толбо сумын сургуулийн дотуур байрны хатуу эдлэл нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай