Толбо сумын “Хаан” банкны тооцооны төвийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1032