Толбо сумын 3,4 дүгээр багуудыг 4G сүлжээнд холбох ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай