ТУСГАЙ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНУУРЫН АМЬТНЫГ АГНАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ УРИЛГА

Хугацаа: 2023 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдөр 10:00 цагт эхэлнэ.

          Байгаль орчин, Аялал  жуулчлалын  сайдын  2023 оны “Хуваарь   батлах  тухай ”  A/21 5 дугаар тушаалыг үндэслэн аймгийн хэмжээнд 2023 онд тусгай зориулалтаар агнуурын амьтдыг агнах, барих зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулна.

 

 

Бүртгэл:                                                                     

 • 2023.07.17-ны өдрөөс эхэлж
 • 2023 оны 07–р сарын 23-ны өдрийн 10 цагт дуусна.

Босго үнэ: Агнуурын амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээний 20 хувь байна.

 • Алтайн Угалз 1 толгой-4,440,000 төгрөг
 • Алтайн Тэх 1 толгой -1,060,000 төгрөг
 • Халиун буга 1 толгой -2,540,000 төгрөг
 • Зэгсний Зэрлэг гахай 1 толгой -1,133,000 төгрөг
 • Алтайн Сугас загас 1 ширхэг -3,000 төгрөг

Өсгөх үнийн хязгаар: Оролцогч нь дуудлага худалдааны үнийг нэг удаад өсгөх доод хязгаар нь босго үнийн 10 хувиас доошгүй, дээд хязгаар нь босго үнийн 50 хувиас дээшгүй байна.

Дэнчин: Амьтны тухай хуулийн 29.1.4 дэх хэсэгт заасны дагуу дуудлага худалдаа эхлэх босго үнийн 10 хувь байна.

 • Алтайн Угалз 1 толгой-444,000 төгрөг
 • Алтайн Тэх 1 толгой -106,000 төгрөг
 • Халиун буга 1 толгой -254,000 төгрөг
 • Зэгсний Зэрлэг гахай 1 толгой -113,300 төгрөг
 • Алтайн Сугас загас 1 ширхэг -300 төгрөг
 • Цахим хуудас: Дуудлага худалдаа эхлэхээс 24 цагийн өмнө БӨ аймгийн албаны ёсны https://bayan-olgii.gov.mn/ цахим сайтад холбогдох линк байршуулна.
 • Цахим хаяг: bayanulgiiagnuur@gmail.com

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэн оролцоно.

Агнах амьтны тоо хэмжээ:

 • -Алтайн Угалз (Ovis ammon) 15 толгой /15-багц/
 • -Халиун Буга(Cervuselaphns) 5 толгой /5-багц/
 • -Алтайн Тэх /Carga sivirica/ 28 толгой /28-багц/
 • -Алтайн Сугас загас 15 тонн /1 багц/
 • -Зэгсний Зэрлэг гахай (Sus Scrofa) 8 толгой /8-багц/

Бүрдүүлэх материал:

 • Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт (ААНБ албан бичиг, иргэн өргөдөл);
 • Дэнчин төлсөн баримтын хуулбар;
 • Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах баримт бичиг;
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Хуулийн этгээдийг төлөөлж оролцох тохиолдолд төлөөлж буй этгээдийг гэрчлэх итгэмжлэл;
 • Дэнчин байршуулах данс: Аймгийн ЗДТГазрын Төрийн сангийн данс: 100020051407
 • Аймгийн ЗДТГазрын регистрийн дугаар: 9006311  
 • Холбоо барих утас:  (+976) 99481979, (+976) 99420707

 

You May Also Like