ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНУУРЫН АМЬТНЫГ АГНАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ УРИЛГА

Хугацаа: 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 09:00 цагт эхэлнэ.

         Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолыг үндэслэн аймгийн хэмжээнд 2023 онд тусгай зориулалтаар агнуурын амьтдыг агнах, барих зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулна.

Бүртгэл:                                                                

 • 2024.04.18-ны өдрөөс эхэлж
 • 2023 оны 04–р сарын 23-ны өдрийн 17:00 цагт дуусна. /Орон нутгийн цагаар/

Босго үнэ: Агнуурын амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээний 20 хувь байна.

 • Алтайн Угалз 1 толгой-4,440,000 төгрөг
 • Алтайн Тэх 1 толгой -1,060,000 төгрөг
 • Халиун буга 1 толгой -2,540,000 төгрөг
 • Зэгсний Зэрлэг гахай 1 толгой -1,133,000 төгрөг

Өсгөх үнийн хязгаар: Оролцогч нь дуудлага худалдааны үнийг нэг удаад өсгөх доод хязгаар нь босго үнийн 10 хувиас доошгүй, дээд хязгаар нь босго үнийн 50 хувиас дээшгүй байна.

Дэнчин: Амьтны тухай хуулийн 29.1.4 дэх хэсэгт заасны дагуу дуудлага худалдаа эхлэх босго үнийн 10 хувь байна.

 • Алтайн Угалз 1 толгой-444,000 төгрөг
 • Алтайн Тэх 1 толгой -106,000 төгрөг
 • Халиун буга 1 толгой -254,000 төгрөг
 • Зэгсний Зэрлэг гахай 1 толгой -113,300 төгрөг

Цахим хуудас: Дуудлага худалдаа эхлэхээс 24 цагийн өмнө Баян-Өлгий аймгийн албаны ёсны https://bayan-olgii.gov.mn/ цахим хуудаст холбогдох линк байршуулна.

Цахим хаяг: bayanulgiiagnuur@gmail.com

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэн оролцоно.

Агнах амьтны тоо хэмжээ:

 • -Алтайн Угалз (Ovis ammon) 14 толгой /14-багц/
 • -Халиун Буга(Cervuselaphns) 6 толгой /6-багц/
 • -Алтайн Тэх /Carga sivirica/ 24 толгой /24-багц/
 • -Зэгсний Зэрлэг гахай (Sus Scrofa) 9 толгой/9-багц/

Бүрдүүлэх материал:

 • Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт (ААНБ албан бичиг, иргэн өргөдөл);
 • Дэнчин төлсөн баримтын хуулбар; Жич: Дэнчингийн төлбөрийг оролцох багц тус  бүрээр төлж гүйлгээний утга хэсэгт орох багцыг тодорхой бичнэ.  Бичээгүй тохиолдолд бүртгэлд хамрагдахгүй  болохыг анхаарна уу
 • Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах баримт бичиг;
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Хуулийн этгээдийг төлөөлж оролцох тохиолдолд төлөөлж буй этгээдийг гэрчлэх итгэмжлэл;
 • Дэнчин байршуулах данс: Аймгийн ЗДТГазрын Төрийн сангийн данс: 100020051407
 • Аймгийн ЗДТГазрын регистрийн дугаар: 9006311 
 • Холбоо барих утас: (+976) 99481979, (+976) 99425600

— о0о —

You May Also Like