Тусгай зөвшөөрөл

Аймгийн засаг даргын Тамгын газраас олгох тусгай зөвшөөрөл

Эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах

Эмчилгээний гоо заслын үйлчилгээ