Тусгай зөвшөөрөл

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх

Эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах

Эмчилгээний гоо заслын үйлчилгээ