ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ /ТУХАЙН АЛБАН ТУШААЛЫН/ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн захиргааны ахлах түшмэлийн албан тушаалын 2, дэс түшмэлийн албан тушаалын 5,  туслах түшмэлийн албан тушаалын 7, төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн албан тушаалын 12 ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зарыг тус тус олон нийтэд мэдээлж байна.

Шалгалтын бүртгэл 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 08.00-16.00 цагийн хооронд /орон нутгийн цагаар/ цахимаар хийгдэнэ. (Баримт бичгийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг бүртгүүлэгч иргэн бүрэн хариуцна)

Шалгалт:

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 09:00 цагаас;

Төрийн захиргааны ахлах, дэс, туслах түшмэлийн албан тушаалын тусгай шалгалт 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 09:00 цагаас тус тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын шалгалтын танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр орж харна уу.

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагч https://hh.csc.gov.mn/view/29fcc6a0-1350-4919-9d4c-830ff56e6885

Төрийн захиргааны АХЛАХ түшмэлийн албан тушаал https://hh.csc.gov.mn/view/e4318c7d-dd92-44f1-89e3-fafbb0b25ac1

Төрийн захиргааны ДЭС түшмэлийн албан тушаал https://hh.csc.gov.mn/view/548af822-6174-4861-80e7-49437b3b353f

Төрийн захиргааны ТУСЛАХ ахлах түшмэлийн албан тушаал https://hh.csc.gov.mn/view/98322431-ab6b-4e28-b5cc-e2b7c31afa48

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

Лавлах утас: 70422982, 99020377

You May Also Like