“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг аймгийн хэмжээнд зохин байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай