Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт