Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах эрх олгох тухай А/1074