Төрийн албаны дэс түшмэлийн орон тоонд бүртгүүлэх хүмүүсийн анхааралд

Үндэсний дата төв дээр саатал гараад төрийн байгууллагуудын цахим хуудас удаашралтай орж байгаа тул

Та бүхэн https://hh.csc.gov.mn/ хаягаар шууд ороод бүртгүүлэх боломжтой!

You May Also Like